top of page
shutterstock_1059946451.jpg

VALIMEDEX

medisch advies en expertise

Op deze website kunt u informatie vinden over een neurochirurgische rapportage, ook wel expertise genoemd. Valimedex is een onafhankelijk bureau van Dr. Erik J. van Lindert, neurochirurg te Nijmegen. Hij is een ervaren neurochirurg en expertise arts die rapporten uitbrengt op aanvraag van advocaten, letselschadebureau’s, verzekeringsmaatschappijen en de rechtbank.

 

Door een ongeval of andere oorzaken kunt u klachten blijven houden van o.a. uw hersenen, ruggenmerg, zenuwen of wervelkolom. Als gevolg daarvan kunt u beperkingen hebben, waardoor u uw werk niet meer zo goed kan doen als tevoren of mogelijk zelfs in het geheel niet meer. Ook kunnen de klachten en beperkingen gevolgen hebben voor uw dagelijks leven, hobby's en sportbeoefening en sociale activiteiten. 

Een rapportage is een nauwkeurige verslaglegging en weging van alle gegevens die beschikbaar zijn na een ongeval, letsel of behandeling.  Soms is het nodig om ook nieuwe onderzoeken uit te voeren, om uiteindelijk alle informatie zorgvuldig af te wegen en een objectief rapport te maken.

 

Er zijn verschillende soorten rapportages, zoals een ongevallen verzekering, een wettelijke aansprakelijkheidsprocedure of een arbeidsongeschiktheidsprocedure. Ook worden rapportages verzorgd om (mogelijke) medische fouten te onderzoeken, of de gevolgen daarvan. Elke rapportage heeft zijn eigen specifieke kenmerken en eisen.

Welkom bij Valimedex

procedure

DE PROCEDURE
 

1. De aanvraag

De aanvraag voor een expertise wordt meestal gedaan door de medisch adviseur/advocaat van de verzekeringsmaatschappij en belangenbehartiger samen

3. De afspraak

De afspraak vindt plaats op een locatie buiten het ziekenhuis voor een rustige en ontspannen omgeving

5. Na de afspraak

De arts begint in de dagen na het onderzoek direct met het verwerken van de gegevens.

2. Afspraak maken

U krijgt per brief een voorstel voor een afspraak naar u toegestuurd, waarop u kunt reageren of u akkoord bent.

4. De wachttijd

De wachttijd is afhankelijk van het type expertise en bedraagt tussen de 1 en 3 maanden.

shutterstock_619834718.jpg

1. De aanvraag

De aanvraag voor een expertise wordt meestal gedaan door de medisch adviseur/advocaat van de verzekeringsmaatschappij en belangenbehartiger samen, maar kan ook op verzoek van een rechter plaatsvinden. Het kan soms langere tijd duren na een ongeval of letsel, voordat een aanvraag tot stand komt. In de aanvraagbrief staat vermeld wat de reden tot een expertise is en welke vragen beantwoord moeten worden door de onderzoekende specialist. Ook wordt achtergrondinformatie meegestuurd, zoals informatie van de huisarts, ziekenhuis, operatieverslagen, röntgenfoto's en scans en dergelijke.

1. De aanvraag
2. Afspraak maken

2. Afspraak maken

U krijgt per brief een voorstel voor een afspraak naar u toegestuurd, waarop u kunt reageren of u akkoord bent. In diezelfde bevestigingsbrief krijgt u eventueel ook een verzoek om een machtigingsformulier te ondertekenen, zodat we gericht extra medisch onderzoek zoals röntgenfoto’s of informatie kunnen opvragen, indien die informatie voor de beantwoording van de vragen noodzakelijk is. We geven altijd precies in het rapport aan, welke informatie is opgevraagd en bij wie of welke instantie.

3. De afspraak

De afspraak vindt plaats op een locatie buiten het ziekenhuis voor een rustige en ontspannen omgeving, gemakkelijk bereikbaar via openbaar vervoer en met ruime parkeergelegenheid direct om de hoek (betaald parkeren).

Het onderzoek duurt langer dan gebruikelijk bij een arts: gemiddeld genomen een tot twee uur en soms kan het iets uitlopen. U mag een partner, familielid of vriend(in) meenemen tijdens het onderzoek als u dat wilt.

Kom op tijd en vergeet niet om het volgende mee te nemen:

  1. Een ID bewijs, paspoort of rijbewijs.

  2. Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt.

  3. Indien het u vergemakkelijkt, kunt u een overzicht maken van uw huidige klachten en eventuele beperkingen in het dagelijkse leven, bij het verrichten van werkzaamheden en bij sport- en hobbyuitoefening of andere activiteiten.

Dr.  van Lindert neemt eerst uitgebreid de tijd om te luisteren naar uw verhaal. Hij zal gerichte vragen aan u stellen om zaken te verhelderen,  maar u hoeft absoluut niet nerveus te zijn voor het onderzoek. Vervolgens wordt een lichamelijk en neurologisch onderzoek verricht en kijkt hij hoe u kunt bewegen en wat u wel en niet kunt.

Afspraak locatie:

Bijleveld Vitaal

Bijleveldsingel 76

6524 AE Nijmegen

praktijk_edited.jpg
3. De afspraak
4. Wachttijd

4. Wachttijd

De wachttijd is afhankelijk van het type expertise en bedraagt tussen de 1 en 3 maanden.
Een spoed aanvraag kan door de medischadviseur aangevraagd worden.

Soms kan het nodig zijn om extra beeldvormend onderzoek te verrichten of aanvullende expertises te verrichten, zoals een zenuwgeleidingsonderzoek of een neuropsychologisch onderzoek. In een dergelijk geval zal de expertise al gauw 2-3 maanden langer gaan duren.

5. Na de afspraak

5. Na de afspraak

De arts begint in de dagen na het onderzoek direct met het verwerken van de gegevens. Alle informatie wordt nogmaals bestudeerd en gewogen en uiteindelijk volgt een concept rapport. De wijze waarop een rapportage moet worden uitgebracht, is in de wet strikt omschreven en in richtlijnen van de NVMSR vastgelegd (Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage). Een expertise dient te geschieden door een daartoe gekwalificeerd specialist, die u niet onder behandeling heeft gehad en als onpartijdig aangemerkt kan worden.

 

U ontvangt altijd het volledige conceptrapport, met alle bevindingen, een samenvatting en een zogenaamde beschouwing. In het rapport staat ook een samenvatting van de toegezonden stukken die de arts bestudeerd heeft. Dit concept rapport wordt u vervolgens toegezonden met een begeleidende brief waarin staat wat er van u verwacht wordt. 

 

Voor elke rapport geldt dat u zogenaamd inzage- en correctierecht heeft. Dat betekent dat u het recht heeft om correcties aan te brengen over zogenaamde feitelijke informatie. U kunt daarbij denken aan een verkeerd gespelde naam, adres, geboortedatum, en andere feitelijke gegevens. Alle gegevens in het onderzoek, de beschouwing en conclusie die de arts opstelt vallen daar echter niet onder en kunnen niet door u gecorrigeerd worden. Natuurlijk heeft u altijd het recht om uw eigen mening op te schrijven over het rapport en uw reactie wordt in dat geval als bijlage aan het rapport zelf toegevoegd, zodat iedereen dat kan lezen.

 

In sommige gevallen heeft u ook blokkeringsrecht. Het blokkeringsrecht geldt voor bepaalde type verzekeringen. Als u het rapport blokkeert, bijvoorbeeld omdat u niet wilt dat de inhoud of de conclusies met anderen gedeeld worden, wordt het rapport niet aan de aanvragers toegezonden. De aanvragers kunnen aan deze blokkering wel consequenties verbinden, overleg dat daarom vooral ook met uw belangenbehartiger!

Lees deze informatie zorgvuldig door en stuurt u het formulier dat u toegezonden krijgt terug.

Het opstellen van dit concept rapport duurt gemiddeld zes weken, maar soms langer als gewacht moet worden op aanvullende informatie.

neurochirurgische expertise afbeelding valimedex hersenen
Over

Over mij

PASFOTO_edited_edited.jpg

Erik J. van Lindert

neurochirurg

Na de studie geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen ben ik voor mijn specialisatie tot neurochirurg naar de Johannes-Gutenberg Universität in Mainz (D) gegaan. Daarna werkte ik eerst twee jaar als Oberarzt Neurochirurgie in de Städtische Kliniken in Duisburg (D) en in 1999 trad ik toe tot de staf van de neurochirurgie van het Neurochirurgisch Centrum Nijmegen, werkzaam in zowel het Radboudumc als het CWZ.

Als neurochirurg heb ik mij gespecialiseerd in kinderneurochirurgie en hypofysechirurgie, maar ik ben altijd het vak in de volledige breedte blijven uitoefenen, zodat ik alle subspecialisaties heb leren kennen.

Het verrichten van neurochirurgische expertises was al onderdeel van mijn opleiding in Duitsland en ook als neurochirurg heb ik dit met veel plezier voortgezet, zodat ik kan terugzien op veel ervaring. 

Sinds november 2023 ben ik lid van de NVMSR. 

CONTACT
_U5B3576.jpg

CONTACT
Valimedex

Adres

Het Halster 10

6581JL Malden

0612412793

valimedex@gmail.com

Voor algemene vragen en expertise aanvragen graag onderstaand formulier invullen:

Dank voor uw bericht. Ik zal zo snel mogelijk reageren.

Back to Top

Terug naar begin

bottom of page